Cristin-resultat-ID: 1243273
Sist endret: 10. juli 2015 10:17
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2015

Familier i motbakke

Bidragsytere:
 • Bente Storm Mowatt Haugland
 • Kari Elisabeth Bugge
 • Marianne Vibeke Trondsen og
 • Siri Gjesdahl

Utgiver/serie

Utgiver

Fagbokforlaget
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2015
ISBN: 978-82-450-1651-2

Klassifisering

HRCS

 • Helsekategori: 10 - Mental helse
  Aktivitet: 3 - Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Familier i motbakke

Sammendrag

Når sykdom eller rusavhengighet rammer familier, kan motbakkene virke tunge og uoverkommelige. Denne boken handler om hva som kan være god støtte når bakken er brattest. Helsearbeidere har lovpålagt plikt til å se til at barns behov blir ivaretatt når foreldre har alvorlig sykdom eller rusavhengighet. I Familier i motbakke beskrives en rekke hjelpe- og støttetiltak; fra lavterskeltiltak til samordning av tjenester, behandling og nettverksarbeid. Det er forskernettverket i BarnsBeste som står bak boken, og den har bidrag fra barn som har vokst opp med alvorlig syke eller rusavhengige foreldre, og fra klinikere og forskere. Boken er ment å skulle inspirere til utvikling av tiltak for å støtte foreldre og barn i familier med sykdom eller rusavhengighet. Bente Storm Mowatt Haugland er seniorforsker ved RKBU Vest/Uni Research Helse. Kari E. Bugge er fagsjef i Norsk Sykepleierforbund. Marianne V. Trondsen er seniorforsker ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. Siri Gjesdahl er leder for BarnsBeste.

Bidragsytere

Bente Storm Haugland

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Bente Storm Mowatt Haugland
 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kari Elisabeth Bugge

 • Tilknyttet:
  Redaksjonskommisjon
  ved Akershus universitetssykehus HF

Marianne Vibeke Trondsen

 • Tilknyttet:
  Redaksjonskommisjon
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Siri Gjesdahl

 • Tilknyttet:
  Redaksjonskommisjon
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 4 av 4

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Fleksibilitet og virksomme faktorer i manualbaserte forebyggingsgrupper.

Rimehaug, Tormod; Børstad, Jorunn Marie. 2015, Fagbokforlaget. HELSENTRØN, NTNUFaglig kapittel

Dyrke vekstkraft og forvente uår. Implementering av forebyggende tiltak.

Rimehaug, Tormod; Helmersberg, Ingunn. 2015, Fagbokforlaget. HELSENTRØN, NTNUFaglig kapittel

Barnet i mente. Samordnet innsats for sped- og småbarn i utviklingsrisiko.

Söderström, Kerstin. 2015, Fagbokforlaget. HINN, INNLANDETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Å se og ivareta barn av psykisk syke foreldre.

Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. 2015, Fagbokforlaget. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Utviklingstraumer som forståelsesramme for tiltak for barn av rusmisbrukere.

Haugland, Bente Storm Mowatt; Nordanger, Dag Øystein. 2015, Fagbokforlaget. NORCEVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »