Cristin-resultat-ID: 1245122
Sist endret: 3. januar 2018 18:39
Resultat
Rapport
2015

Effekt av arbeidsmarkedstiltak på deltakelse i arbeidslivet for innvandrere

Bidragsytere:
 • Vegard Strøm
 • Inger Scheel
 • Therese Kristine Dalsbø og
 • Ingvild Kirkehei

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Hefte: 12
Antall sider: 72
ISBN: 978-82-8121-962-5
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av arbeidsmarkedstiltak på deltakelse i arbeidslivet for innvandrere

Sammendrag

Bakgrunn Arbeidsledigheten blant innvandrere i Norge er betydelig høyere enn i befolkningen for øvrig. For å øke sysselsettingen, antas det at innvandrere kan ha nytte av en såkalt «place-then-train-tilnærming». Dette er tiltak som retter seg mot arbeidsgivere for å stimulere til økt sysselsetting, og hvor deltakerne raskt kommer ut i arbeidslivet, med oppfølging og opptrening på arbeidsplassen. Hvordan denne tilnærmingen virker for å øke arbeidsdeltakelsen blant innvandrere er det ingen systematisk oppsummert kunnskap om. I denne systematiske oversikten har vi oppsummert forskning om effekt av ulike typer place-then-train-tilnærminger; lønnstilskudd, praksisplass og særskilte tilrettelagte arbeidsprogram, på deltakelse i arbeidslivet for arbeidsledige innvandrere. Funnene baserer seg på resultater fra seks nordiske registerbaserte retrospektive kontrollerte kohortstudier. Hovedfunn Lønnstilskudd kan muligens øke sannsynligheten for at arbeidsledige innvandrere kommer i arbeid sammenliknet med ingen tiltak. Praksisplass kan muligens øke sannsynligheten for at arbeidsledige innvandrere kommer i arbeid sammenliknet med ingen tiltak. Særskilte tilrettelagte arbeidsprogram for utsatte grupper ser ikke ut til å øke sannsynligheten for at arbeidsledige innvandrere kommer i arbeid sammenliknet med ingen tiltak. Den oppsummerte dokumentasjonen er basert på observasjonsstudier, og kvaliteten på effektestimatene er vurdert til å være lav eller svært lav. Vi har derfor begrenset tillit til effektestimatene. Dette betyr ikke at slike tiltak ikke virker, men at forskningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig for å konkludere sikkert om effekten.

Tittel

Effect of active labor market programs for immigrants

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Vegard Strøm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sunnaas sykehus HF

Inger Scheel

 • Tilknyttet:
  Forfatter
Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4