Cristin-resultat-ID: 1247736
Sist endret: 11. januar 2019 10:14
Resultat
Rapport
2015

Mestringstiltak med brukermedvirkning for personer som har langvarige helseutfordringer

Bidragsytere:
 • Marita Sporstøl Fønhus
 • Una Stenberg og
 • Elisabet Hafstad

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Antall sider: 60
ISBN: 9788281219649
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mestringstiltak med brukermedvirkning for personer som har langvarige helseutfordringer

Sammendrag

I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten utført et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Formålet var å finne forskning som ser på effekt av mestringstiltak med brukermedvirkning, for personer som har langvarige helseutfordringer.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Marita Sporstøl Fønhus

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NK for læring og mestring innen helse ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Una Stenberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Elisabet Vivianne Hafstad

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Elisabet Hafstad
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3