Cristin-resultat-ID: 1252376
Sist endret: 21. januar 2018, 15:04
Resultat
Rapport
2015

Ingen effektstudier om behandling av gravide med spiseforstyrrelse

Bidragsytere:
 • Liv Merete Reinar
 • Gyri Synnøve Hval Straumann
 • Hilde Tinderholt Myrhaug og
 • Gunn Elisabeth Vist

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Hefte: 14
Antall sider: 43
ISBN: 978-82-8121-956-4
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ingen effektstudier om behandling av gravide med spiseforstyrrelse

Sammendrag

Spiseforstyrrelser er alvorlige tilstander som har innvirkninger også på svangerskapet, fødselen, og mors og barns helse i tiden etterpå. Forekomsten av spiseforstyrrelser blant norske kvinner i aldersgruppen 15-44 er: 0,3 prosent med anoreksi, 2 prosent med bulimi og 3 prosent med overspisingslidelse. I denne systematiske oversikten oppsummerer vi forskning om effekter av behandling og oppfølging av gravide kvinner med spiseforstyrrelse (anoreksi, bulimi, overspisingslidelse eller uspesifisert spiseforstyrrelse). Vi søkte systematisk etter effektstudier. Vi fant ingen studier som har vurdert effekter av behandlingstiltak for gravide med spiseforstyrrelse. Vi fant noen få studier av behandling for kvinner med bulimi, som hadde født. Disse studiene omhandlet ikke gravide og ble ikke inkludert i våre resultater. Ingen av disse studiene var gode nok til å kunne si noe sikkert om effekter av behandlingen som ble tilbudt (kognitiv terapi, internettbasert gruppeterapi, video-feedback). Det å kartlegge gravide med spiseforstyrrelse uten å tilby behandling er etisk problematisk. Det er behov for forskning som genererer kunnskap om effekter av tiltak for gravide med spisefortyrrelser. Det finnes ulike behandlinger som viser effekt for en del personer med spiseforstyrrelser, som kognitiv terapi og familieterapi. Vi vet ikke hvilke behandlinger som har best effekt for både mor og barn ved graviditet og spiseforstyrrelse.

Tittel

No effectiveness studies on treatment of eating disorders in pregnancy

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Liv Merete Reinar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Gyri Hval

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Gyri Synnøve Hval Straumann
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Hilde Tinderholt Myrhaug

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Gunn Elisabeth Vist

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4