Cristin-resultat-ID: 1252383
Sist endret: 3. juli 2015 13:58
Resultat
Rapport
2015

Gutter og jenter i skolen: Faktorer knyttet til skolens læringskultur som er viktige for gutter og jenters læring og trivsel i skolen

Bidragsytere:
  • Ellen Nesset Mælan

Utgiver/serie

Utgiver

Høgskolen i Hedmark

Serie

Høgskolen i Hedmark - oppdragsrapport
ISSN 1501-858X

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Hefte: 3
Antall sider: 72
ISBN: 978-82-7671-966-6

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gutter og jenter i skolen: Faktorer knyttet til skolens læringskultur som er viktige for gutter og jenters læring og trivsel i skolen

Sammendrag

I denne rapporten presenteres resultater fra en kvantitativ studie som er gjennomført i Gjøvik kommune i 2011 og i 2013. Studien er en del av et større forsknings- og utviklingsprosjekt i Gjøvik kommune kalt «Gutter og jenter i skolen », og hensikten med studien er å få økt innsikt i hvilke faktorer knyttet til skolens læringskultur som kan fremme trivsel og læring for både gutter og jenter i skolen. Det er særlig to problemstillinger rapporten forsøker å besvare: - Hvilken utvikling har det vært på jenter og gutters faglige og sosiale læringsutbytte fra første til andre kartleggingsundersøkelse? - Hvilke sammenhenger er det mellom elevenes resultater og lærernes undervisningspraksis? Fire skoler har deltatt i undersøkelsene, som er gjennomført elektronisk ved oppstart av utviklingsarbeidet ved skolene og etter to år. Undersøkelsen omfatter spørreskjema til elever om deres trivsel og læringsutbytte, spørreskjema til kontaktlærere om hver enkelt elevs sosiale ferdigheter, elevenes læringsutbytte og motivasjon og arbeidsinnsats, samt skjema til alle lærerne ved skolene om faktorer ved undervisningen og miljøet i skolen. Gjennom analyse av datamaterialet har man sammenliknet endringer fra første til andre gangs gjennomføring av undersøkelsen for både jentene og guttene ved de fire skolene. Undersøkelsen viser at lærerne ved de fire skolene opplever større grad av samarbeider seg imellom, de har bedre relasjoner til elevene og det er økt lærertrivsel etter to års utviklingsarbeid. Elevene ved tre av fire skoler har økt trivsel, økte sosiale ferdigheter og økt læringsutbytte etter to års utviklingsarbeid ved skolene. Det viser seg imidlertid at det er jentene som opplever størst økning på disse faktorene.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ellen Nesset Mælan

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1