Cristin-resultat-ID: 1252562
Sist endret: 28. oktober 2016 16:36
Resultat
Rapport
2015

Uønskede hendelser med metotreksat i sykehus - kan de forebygges?

Bidragsytere:
 • Kristin Klem
 • Eli Saastad
 • Elisabet Hafstad og
 • Øystein Flesland

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Antall sider: 31
ISBN: 9788281219670

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Uønskede hendelser med metotreksat i sykehus - kan de forebygges?

Sammendrag

I perioden 1.7.2012-31.12.2014 mottok meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten(heretter kalt Meldeordningen) 36 meldinger om hendelser som omfattet bruk av legemidlet metotreksat. Omfanget av meldinger om slike hendelser var ikke stort, men konsekvensene ved feilbruk kan være livstruende. Det er derfor viktig å sikre korrekt bruk av dette legemidlet. Hendelsene fordelte seg jevnt mellom lavdosebehandling med metotreksat-tabletter og metotreksat gitt parenteralt som cellegiftkur.De fleste hendelsene knyttet til lavdosebehandling gjaldt feil ved ordinasjonen slik at legemidlet ble gitt daglig i stedet for ukentlig. Halvparten av disse hendelsene førte til moderat eller betydelig skade på pasienten, det vil si intensivbehandling, forlenget sykehusopphold eller reinnleggelse. Ingen av hendelsene førte til dødsfall. Hendelsene ved parenteral metotreksat var knyttet til tilvirkning, beregning av dose, hastighet på kuren eller svikt ved oppfølgingen/monitoreringen etter kur. Omlag 40 prosent av hendelsene resulterte i forbigående negativ helseeffekt uten omfattende behandlingstiltak. Skaden ble begrenset fordi hendelsene ble oppdaget i tide, slik at nødvendige tiltak ble utført for å avverge skade.

Bidragsytere

Kristin Klem

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Eli Saastad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Elisabet Vivianne Hafstad

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Elisabet Hafstad
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Øystein Flesland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4