Cristin-resultat-ID: 1253393
Sist endret: 10. juli 2015, 12:56
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2015

"Do they have to take care of every child?"

Bidragsytere:
  • Anne S Ekrene Hammer

Presentasjon

Navn på arrangementet: FoU konferanse
Sted: Bergen
Dato fra: 16. april 2015
Dato til: 17. april 2015

Arrangør:

Arrangørnavn: Høgskolen i Bergen

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Do they have to take care of every child?"

Sammendrag

I fremlegget presenterte jeg noen resultater fra en studie som sammenlignet førskolelæreres tilrettelegging for barns naturfaglige læring i en norsk og en kinesisk barnehage. Førskolelærere i en barnehage i Shanghai og i en barnehage i Bergen ble bedt om å filme aktiviteter med naturfaglig innhold i sine respektive barnehager. Disse filmene så vel som filmer laget av forskerne bak studien ble brukt som utgangspunkt for intervjuer med førskolelærerne i de to barnehagene. Målet med studien var å få innsikt i hvilke naturfaglige aktiviteter som faktisk fant sted i barnehagene, hvilke mål førskolelærerne hadde med aktivitetene og hvilke sosiokulturelle faktorer som påvirket praksisene. En komparativ studie kan vise nye måter å utøve pedagogisk praksis på. Den kan også gjøre oss mer kjent med vår egen måte å utøve pedagogisk praksis på ved å bringe til overflaten underliggende verdier og tradisjoner som vi er så vant med at vi ikke reflekterer over de i det daglige. Det litt kritiske spørsmålet jeg brukte som tittel på fremlegget ble stilt av en de kinesiske førskolelærerne etter å ha sett på filmene fra den norske barnehagen. Relevansen av dette spørsmålet relatert til naturfaglig læring i norsk barnehage,ble diskutert.

Bidragsytere

Anne Synnøve Ekrene Hammer

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Anne S Ekrene Hammer
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1