Cristin-resultat-ID: 1256463
Sist endret: 28. oktober 2016 16:36
NVI-rapporteringsår: 2015
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2015

Måleegenskaper ved den norske versjonen av European Adolescent Assessment Dialogue (EuroADAD).

Bidragsytere:
 • Hege Kornør og
 • Sissel Johansen

Tidsskrift

PsykTestBARN
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2015
Hefte: 2
Artikkelnummer: 1
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av European Adolescent Assessment Dialogue (EuroADAD).

Sammendrag

European Adolescent Assessment Dialogue (EuroADAD) er et strukturert intervju for å kartlegge problemer og hjelpebehov hos ungdom med rusproblemer (12-24 år). Intervjuet er oversatt til norsk av Astrid Brandsberg-Dahl, Grethe Lauritzen og Heid Nøkleby i samarbeid med en av originalforfatterne, David Öberg. Originalversjon ved Alfred S. Friedman, Arlene Terras og David Öberg kom ut i 2002; den norske i 2007. Svarene i hvert av de sju livsområdene Fysisk helse, Skole, Sosialt, Familie, Psykisk helse, Kriminalitet og Alkohol & narkotika danner grunnlag for respondentens egen vurdering av problemomfang og hjelpebehov, intervjuerens alvorlighetsvurdering og en sumskåre. Det tar ca. en time å gjennomføre intervjuet, og intervjueren må ha minimum treårig relevant høgskoleutdanning og et tre dagers kurs i bruk av EuroADAD. Vårt systematiske litteratursøk identifiserte ingen dokumentasjon om den norske, svenske eller danske versjonen av EuroADAD. Måleegenskapene ved den norske versjonen av EuroADAD er ukjente. Inntil resultater av veldesignete psykometristudier av EuroADAD foreligger bør intervjuet brukes med varsomhet i klinisk praksis.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør

Sissel Johansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 2 av 2