Cristin-resultat-ID: 1257284
Sist endret: 1. september 2017 14:42
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2015

Kommunikasjon mellom eldre og helsefagarbeidere i hjemmesykepleien – personorientert praksis?

Bidragsytere:
 • Linda Hafskjold
 • Dorte Vesterager Kristensen
 • Sandra van Dulmen
 • Vibeke Sundling og
 • Hilde Eide

Presentasjon

Navn på arrangementet: Sykepleieforskning i tiden - betydning for fremtidens helsetjeneste" 8. og 9. juni 2015
Sted: Oslo
Dato fra: 8. juni 2015
Dato til: 9. juni 2015

Arrangør:

Arrangørnavn: Avdeling for sykepleievitenskap ved UiO og NSF

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kommunikasjon mellom eldre og helsefagarbeidere i hjemmesykepleien – personorientert praksis?

Sammendrag

Bakgrunn Få studier har fokusert på personorientert kommunikasjon med eldre personer i hjemmesykepleien, og hvordan helsefagarbeidere og pasienten samhandler. Hensikt Studien er en del av et internasjonalt prosjekt, og har som formål a) å beskrive kommunikasjon mellom eldre og helsepersonell i hjemmesykepleien for å dokumentere praksis og b) å utforske hvordan eldre personer som mottar hjemmesykepleie uttrykker det som er vesentlig for dem og hvordan helsefagarbeidere møter dette. Design og metode Studien er en deskriptiv observasjons-studie der 20 helsefagarbeidere til sammen har samlet lydopptak av 100 møter i hjemmesykepleien med eldre pasienter over 65 år. Alle kunne gi informert samtykke og mottok hjemmesykepleie i Ål eller Drammen kommune. Alle møter er kodet med en metode kalt Verona Coding Definition of Emotional Sequences (VR-CoDES) for å identifisere hvordan pasientene kommuniserer det som er vesentlig for dem i møtene. Deretter kodes også helsepersonells respons. Et utvalg av 15 møter er også analysert kvalitativt. Resultater Pasientene i studien er gjennomsnittlig 84 år (SD 8). Gjennomsnittlig funksjonsskår (ADL) er 2,1 (SD 0,7). Foreløpige analyser fra et utvalg basert på 18 besøk viser at pasientene utrykker sine behov som hint og at helsefagarbeiderne gir rom for videre utdyping. Tiltros for dette er det få pasienter som tydelig setter ord på sine behov. Resultat fra videre analyser vil bli presentert i sin helhet. Diskusjon En bærekraftig omsorgstjeneste er avhengig av et godt samarbeide mellom helsefagarbeidere og sykepleiere. Denne studien vil løfte frem både best practice og utfordringer som helseutdanningene må ta høyde for i sine utdanningsprogrammer for å sikre høy faglig kvalitet på tjenestene pasienter mottar i hjemmesykepleien. Konklusjon Kommunikasjon er en viktig ferdighet for å kunne tilby personorientert pleie og ivareta pasientenes behov på pasientens egne premisser. Resultater fra denne studien vil gi grunnlag for å utvikle en vurderingsskala for personorientert kommunikasjon.

Bidragsytere

Linda Hafskjold

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

Dorte Vesterager Kristensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Sandra van Dulmen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
Aktiv cristin-person

Vibeke Sundling

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Hilde Eide

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 5