Cristin-resultat-ID: 1262336
Sist endret: 28. oktober 2016 16:36
Resultat
Sammendrag/abstract
2015

Kognitiv atferdsterapi kan ha effekt mot brystsmerter (Cochrane)

Bidragsytere:
  • Therese Kristine Dalsbø

Tidsskrift

PsykNytt
ISSN 1893-4544

Om resultatet

Sammendrag/abstract
Publiseringsår: 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kognitiv atferdsterapi kan ha effekt mot brystsmerter (Cochrane)

Sammendrag

Psykologisk behandling, særlig kognitiv atferdsterapi, kan være effektivt mot brystsmerter hos personer uten underliggende hjertesykdom. Det er usikkert om denne positive effekten vedvarer over lengre tid siden det er få studier som har oppfølgingstid utover ett år. Personer med brystsmerter uten underliggende hjertesykdom som får psykologisk behandling, får moderat redusert brystsmerter, bedre fysisk funksjon, redusert angst og økt antall smertefrie dager sammenlignet med personer som er på venteliste eller som får tilbud om vanlig behandling. Det er særlig kognitiv atferdsterapi som viser gode resultater. Det er ingen statistisk signifikant forskjell på frekvensen av brystsmerte, alvorlighetsgrad av brystsmerte, livskvalitet, depresjon og angst for hjertesykdom. Effekten ser ut til å avta etter tre måneder og det er behov for mer robust forskning som måler effekten over lengre tid, det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet. Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i april 2014, og fant 17 randomiserte kontrollerte studier med til sammen 1006 personer som de inkluderte i oversikten. Studiene som ble inkludert, var gjennomgående av god kvalitet. I fire av studiene var det kun kvinner som deltok. Personene som deltok i studiene, hadde brystsmerter uten underliggende hjertesykdom og var til behandling i primærhelsetjenesten. Enkelte studier ekskluderte personer som hadde andre lidelser som for eksempel diabetes eller depresjon. Oppfølgingstiden i studiene varierte fra tre måneder til tre år. Hovedmålet i analysene om effekten var brystsmerter. Oversikten inkluderte også andre effektmål som livskvalitet, psykologiske utfall og oppfattelse av helse eller sykdomsårsak. Forskerne fant at studieforfatterne hadde brukt ulike måleverktøyer for disse utfallene og funnene varierte fra statistisk signifikante positive resultater til ingen effekt. Det er derfor behov for mer standardisert måling av utfall slik at studiene lar seg sammenligne for fremtidige analyser. Kilde: Kisely SR, Campbell LA, Yelland MJ, et al. Psychological interventions for symptomatic management of non-specific chest pain in patients with normal coronary anatomy. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jun 30;6:CD004101. doi: 10.1002/14651858.CD004101.pub5. (Systematic Review) PMID: 26123045

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1