Cristin-resultat-ID: 1262726
Sist endret: 9. september 2015, 07:33
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2015

Tjenesteutvikling fra teori til praksis – Utviklingen av en internett intervensjon (‘Mamma Mia’) for helsestasjonene

Bidragsytere:
 • Filip Drozd
 • Silje Marie Haga
 • Håvar Brendryen og
 • Kari Slinning

Presentasjon

Navn på arrangementet: Nordic Marcè Conference: Psykisk helse i perinatalperioden - fokus på mor, far og barn
Sted: Oslo
Dato fra: 7. september 2015
Dato til: 8. september 2015

Arrangør:

Arrangørnavn: Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tjenesteutvikling fra teori til praksis – Utviklingen av en internett intervensjon (‘Mamma Mia’) for helsestasjonene

Sammendrag

Bakgrunn: Mamma Mia er en internettbasert selvhjelpsintervensjon utviklet for å forebygge fødselsdepresjon og fremme god psykisk helse hos mor og barn, fra svangerskap til barnet er om lag 6 måneder. Målgruppen er alle gravide, og programmet er gratis og åpent tilgjengelig via Norske Kvinners Sanitetsforening. En målsetting er å tilby programmet til alle gravide, men forskning viser at spredning og implementering av internett intervensjoner i helsetjenestene er en stor utfordring. Formål: Hensikten er derfor å gi en systematisk beskrivelse av en ny internett-basert tjeneste for helsestasjonen som inkluderer utviklingen av intervensjonen, men også arbeidet knyttet til implementeringen av Mamma Mia. Metode: Til dette formålet har vi brukt ‘Intervention Mapping’ (IM) protokollen. IM danner et rammeverk for utvikling og beskrivelse av intervensjoner, hvor hver fase og beslutning baserer seg på teori og empiri. IM består av 6 trinn; (1) behovsanalyse, (2) definisjon av læringsmål, (3) seleksjon av teori-baserte og praktiske metoder, (4) utvikling av innhold, (5) planlegging av implementeringen og (6) planlegging av prosess- og effektevaluering. Resultater: Gjennom IM-protokollen av Mamma Mia, samt intervjuer av deltakere i programmet, ble det avdekket et behov for å implementere Mamma Mia som en del av det ordinære helsevesenet, primært gjennom helsestasjonene. En viktig forutsetning er at jordmødre og helsesøstre er godt kjent med Mamma Mia. Opplæring i Mamma Mia bør knyttes opp mot temaer som jordmødre og helsesøstre er pålagt å dekke under konsultasjoner med gravide og barselkvinner, og deres partnere gjennom nasjonale retningslinjer. Valg av teori-baserte og praktiske metoder i opplæringen bygger på metodene som er brukt i Mamma Mia, og som er beskrevet i IM-protokollen (f.eks. Trygghetssirkelen, elementer fra Nyfødt observasjon og subjektiv velvære). Opplæringen inkluderer en veileder for implementeringen av Mamma Mia. Jordmødre og helsesøstre får tildelt praktiske oppgaver med å forberede og iverksette Mamma Mia i sin helsestasjonstjeneste mellom opplæringsdagene. Utviklingen av implementeringsveilederen har i sin tur bidratt til kvalitetsutvikling av Mamma Mia, ved å re-designe programmet om til et veiledet tiltak hvor jordmødre og helsesøstre både vil oppmuntre gravide og barselkvinner til å ta programmet i bruk, og styrke bruken ved å være faglig samtalepartnere og veiledere for de som trenger noe ekstra. Dette har gjennom tidligere forskning vist å styrke gjennomføringsgraden og effekten av internett intervensjoner. Planen er å evaluere opplæringen og gjøre en implementeringspilot med de første helsestasjonene som melder seg på opplæringen. Konklusjon: Bruk av IM-metodikken har bidratt til utviklingen av opplæringen i Mamma Mia og en veileder for implementering på helsestasjonene. Fremtidig evaluering vil avgjøre effekten av opplæringen og implementeringen, men denne studien viser hvordan en systematisk dokumentering av intervensjonsutvikling kan danne grunnlaget for og bidra til utviklingen av nye tiltak for helsetjenestene for foreldre og barn.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Filip Drozd

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Seksjon sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør
Aktiv cristin-person

Silje Marie Haga

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Seksjon sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør

Håvar Brendryen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Kari Slinning

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Seksjon sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør
1 - 4 av 4