Cristin-resultat-ID: 1263624
Sist endret: 4. september 2017, 14:23
NVI-rapporteringsår: 2015
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2015

Kontinuitet og endring - kjønnsdeling på arbeidsmarkedet

Bidragsytere:
 • Liza Reisel og
 • Mari Teigen

Bok

Om resultatet

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 2015
Sider: 323 - 338
ISBN:
 • 978-82-7099-819-7

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Tverrfaglig samfunnsforskning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kontinuitet og endring - kjønnsdeling på arbeidsmarkedet

Sammendrag

I dette kapittelet beskriver vi mønstre for kontinuitet og endring på det norske arbeidsmarkedet. Vi vil løfte fram en problematikk som i beste fall har vært implisitt behandlet i vår bok om kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Denne handler om å analysere kontinuitet og endring i de kjønnsdelte mønstrene i et kjønnsstrukturelt perspektiv. Gro Hagemann argumenterer nettopp for betydningen av å anvende teori om kjønnsstruktur i analyser av den kjønnsbestemte arbeidsdelingen. I det følgende vil vi først redegjøre for hovedperspektivene i Gro Hagemanns drøfting av teoretiske innganger til å forstå kjønnsbestemte samfunnsstrukturer. Deretter vil vi beskrive noen sentrale trekk i de kjønnede mønstrene for kontinuitet og endring i arbeidsdelingen på det norske arbeidsmarkedet. Til slutt vil vi benytte Gro Hagemanns kjønnsstrukturelle perspektiv på vår egen analyse av kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet i Norge i dag.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Liza Reisel

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning
Aktiv cristin-person

Mari Teigen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning
1 - 2 av 2

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.

Sandmo, Erling Sverdrup; Sandvik, Hilde; Nordberg, Kari Hærnes; Roll-Hansen, Hege. 2015, Novus Forlag. USN, UIO, HVLVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1