Cristin-resultat-ID: 1265479
Sist endret: 21. januar 2016, 17:18
NVI-rapporteringsår: 2015
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2015

Hva mener mennesker med en schizofrenidiagnose er viktig for å komme i arbeid?

Bidragsytere:
 • Jan Wilhelm Lippestad og
 • Sissel Steihaug

Tidsskrift

Tidsskrift for psykisk helsearbeid
ISSN 1503-6707
e-ISSN 1504-3010
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2015
Trykket: 2015
Volum: 12
Hefte: 3
Sider: 217 - 228

Importkilder

Norart-ID: 1500587595

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva mener mennesker med en schizofrenidiagnose er viktig for å komme i arbeid?

Sammendrag

I dette prosjektet utforsker vi hvilke aspekter ved arbeidsrehabilitering som mennesker med en schizofrenidiagnose mener er viktige for å komme i arbeid. Tjueen deltakere er intervjuet om sine erfaringer. Å være i arbeid tillegges stor betydning for verdighet, fellesskap og struktur i hverdagen. For å oppnå arbeid vektlegger deltakerne tett oppfølging over lang tid av en kompetent og trygg hjelper som forstår hva de sliter med, som formidler håp, og som hele tiden har oppmerksomheten rettet mot arbeid. Samarbeid mellom ulike hjelpere er vesentlig. I artikkelen diskuteres hvordan slik oppfølging kan ivaretas innen det norske helse- og velferdssystemet.

Bidragsytere

Jan Wilhelm Lippestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Sissel Steihaug

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 2 av 2