Cristin-resultat-ID: 1265844
Sist endret: 28. oktober 2016 16:36
Resultat
Sammendrag/abstract
2015

Enkelte skolebaserte-program mot selvskading og selvmord kan ha positiv effekt (SBU)

Bidragsytere:
  • Therese Kristine Dalsbø

Tidsskrift

PsykNytt
ISSN 1893-4544

Om resultatet

Sammendrag/abstract
Publiseringsår: 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Enkelte skolebaserte-program mot selvskading og selvmord kan ha positiv effekt (SBU)

Sammendrag

De to universelle skolebaserte programmene Youth Aware of Mental Health (YAM) og Good Behavior Game (GBG) kan være effektive for å redusere selvmordsforsøk og selvskading hos skolebarn. Det er ikke nok forskning tilgjengelig for å konkludere om andre skolebaserte program kan ha negative effekter. Slik konkluderer Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i en ny systematisk litteraturoversikt. av Therese Kristine Dalsbø Skolebarn som får Youth Aware of Mental Health (YAM) og Good Behavior Game (GBG), får halvert selvmordsrisikoen i ett år etter tiltaket. GBG er utviklet for de minste skolebarna og utføres av barnas vanlige lærere. YAM retter seg mot skoleungdom med egne instruktører. Disse to programmene var ikke evaluert i Sverige og har muligens noe begrenset overføringsverdi. De svenske ekspertene har derfor gradert dokumentasjonen til å være moderat og lav. Medarbeidere på SBU gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i september 2014. Dokumentasjonen ble gjennomgått av både medarbeidere på SBU og flere eksperter på dette fagfeltet. Det var fire studier om andre skolebaserte programmer. De graderte dokumentasjonen for disse andre skolebaserte programmene til å være svært lav og derfor kunne de ikke trekke konklusjoner om effekten av følgende programmer: •Coping and Support Training (CAST) •Counselors Care: Assess, Respond, Empower (C-CARE) •Screening for Professionals (ProfScreen) •Question, Persuade, Refer (QPR) •Skills for Life Programme for Adolescents (SEL) Det var sparsomt med forskning om eventuelle skadelige effekter av de ulike skolebaserte programmene. I noen studier ble det rapportert at enkelte skolebarn med økt risiko for psykiske problemer i mindre grad oppsøkte hjelp etter å ha fått tiltaket, mens andre studier viste det motsatte. Kilde: SBU. Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 241. ISBN 978-91-85413-85-0.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1