Cristin-resultat-ID: 1267130
Sist endret: 24. september 2015, 10:18
Resultat
Kronikk
2014

Kvinner er blitt friskere: Forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn øker hevder mange. Det skyldes tvilsom bruk av statistikk.

Bidragsytere:
 • Inger Haukenes og
 • Jens Christoffer Skogen

Tidsskrift

Bergens Tidende
ISSN 0804-8983

Om resultatet

Kronikk
Publiseringsår: 2014
Publisert online: 2014
Trykket: 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvinner er blitt friskere: Forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn øker hevder mange. Det skyldes tvilsom bruk av statistikk.

Sammendrag

Det er rikelig med grunner til å være opptatt av årsaker til sykefravær og hva som gjør at at kvinner jevnt over har et høyere sykefravær enn menn. Det er viktige nyanser i hvordan sykefraværet endrer seg for ulike aldersgrupper, arbeidsplasser og for menn og kvinner. Men, disse viktige diskusjonene må ikke drives av påstander om «dramatisk økning i kjønnsforskjellen» basert på forholdstall, og i alle fall ikke forholdstall som vokser fordi sykefraværet synker. Krisemaksimering ved ensidig bruk av forholdstall slik vi har sett i den siste tiden bringer debatten på avveie fordi det stimulerer til en akutt leting etter tegn i samtiden som kan forklare de viktige og vedvarende forskjellene i menn og kvinners sykefravær.

Bidragsytere

Inger Haukenes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Jens Christoffer Skogen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2