Cristin-resultat-ID: 1267570
Sist endret: 24. september 2015, 17:24
Resultat
Rapport
2004

Katastrofepotensialet ved uønskede hendelser innen transport; hvilke faktorer avgjør om en hendelse utvikler seg til en storulykke

Bidragsytere:
  • Erik Jersin

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2004
Hefte: STF38 A04411
Antall sider: 33
ISBN: 8214027292
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A01004411

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Katastrofepotensialet ved uønskede hendelser innen transport; hvilke faktorer avgjør om en hendelse utvikler seg til en storulykke

Sammendrag

Rapporten drøfter hvilke faktorer som er mest avgjørende for om uønskete hendelser innen de ulike transportområdene vil utvikle seg til storulykker (katastrofer) eller ikke. De transportområdene som dekkes er luftfart, sjøfart, vegtrafikk og jernbane, inklusive sporvei og T-bane.Rapporten er utarbeidet som et delprosjekt under hovedprosjektet Store ulykker innen transport; forekomst, læring, forebygging. Dette inngår i Norges forskningsråds FoU-program Risiko og sikkerhet i transport (RISIT). Hovedprosjektet utføres i et samarbeid mellom Transportøkonomisk institutt (TØI) og SINTEF Teknologiledelse.

Bidragsytere

Erik Jersin

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS
1 - 1 av 1