Cristin-resultat-ID: 1267793
Sist endret: 24. september 2015, 17:33
Resultat
Rapport
2007

Pasienter med rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser

Bidragsytere:
  • Solfrid Elisabeth Lilleeng

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Antall sider: 109
ISBN: 9788214042047

Importkilder

SINTEF AS-ID: A1159

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasienter med rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser

Sammendrag

Pasienter med rusmiddelmisbruk og samtidige psykiske lidelser i psykisk helsevern er identifisert ved bruk av rusdiagnoser og informasjon om betydelig rusmiddelmisbruk. Rusdiagnoser og pasienters rusmiddelmisbruk siste uker før behandlingsstart er to klassifiseringskriterier som er benyttet for å identifisere pasienter med rus og psykiske lidelser (ROP). Pasienter med rusdiagnose og  pasienter med rusmiddelmisbruk er analysert hver for seg for å synliggjøre de to pasientpopulasjonene som fremkommer. Mange pasienter befinner seg imidlertid i begge gruppene. Pasienter med rus og psykiske lidelser er klassifisert i to disjunkte grupper: Pasienter med rusdiagnose (ROP I) og pasienter uten rusdiagnose, men med middels/stort rusmiddelmisbruk (ROP II). Pasientgruppen ROP II har mye til felles med pasientgruppen ROP I. Alvorligheten i rusmiddelproblematikken er mindre når rusdiagnose ikke er satt. Pasienter uten rusdiagnose og uten vesentlig rusmiddelmisbruk i tiden før behandlingsstart (PSYK) er hovedkategorien psykiatriske pasienter uten indikasjon på rusmiddelmisbruk. De tre pasientgruppene ROP I, ROP II og PSYK er sammenlignet med hensyn på sosiodemografiske og behandlingsmessige aspekter. Disse forhold er av betydning for å få kjennskap til hva som karakteriserer de tre pasientpopulasjonene.

Bidragsytere

Solfrid Elisabeth Lilleeng

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Helse ved SINTEF AS
1 - 1 av 1