Cristin-resultat-ID: 1267836
Sist endret: 11. mai 2016, 11:52
Resultat
Rapport
2009

Reviderte flystøyberegninger for Polarsirkelen lufthavnutvikling AS

Bidragsytere:
 • Idar Ludvig Nilsen Granøien og
 • Frode Haukland

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2009
Hefte: A12130
Antall sider: 38
ISBN: 9788214044461
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A12130

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Reviderte flystøyberegninger for Polarsirkelen lufthavnutvikling AS

Sammendrag

Denne rapport erstatter rapporten SINTEF A6166 fra 2008-03-12 og presenterer reviderte beregninger av flystøy for alternative forslag til en ny flyplass i Mo i Rana. Endringene består av en reduksjon i det forventede ruteprogrammet, samt små justering av rullebaneterskler og terreng som følge av masseforflytning. Beregningene er utført med to forskjellige rullebanelengder med henholdsvis to og tre alternative trafikkmengder. Underlag og beregningsmetode følger anbefalingene gitt i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442. Beregningsprogrammet NORTIM tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse, noe som har betydning ved den foreslåtte plassering. Rapporten presenterer datagrunnlaget og resultatene i tillegg til noe bakgrunnsinformasjon knyttet til behandling av flystøy i Norge. Resultatene er begrenset til beregning av utendørs støynivå. De viser at for det laveste alternativ er det kun ett bolighus som kommer innenfor støysonegrensene. I det mest ekspansive scenario øker imidlertid dette tallet til 20, alle i gul sone. Retningslinje T-1442 anbefaler at det gjøres kartlegging av innendørs støynivå for de boliger som havner i støysonene og at innendørsnivået bør tilfredsstille teknisk standard NS-8175 klasse C. Støysonene berører ikke den bymessige bebyggelsen i Mo i Rana. Oppdragsgiver: Polarsirkelen lufthavnutvikling AS

Bidragsytere

Idar Ludvig Nilsen Granøien

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software and Service Innovation ved SINTEF AS

Frode Haukland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software and Service Innovation ved SINTEF AS
1 - 2 av 2