Cristin-resultat-ID: 1267837
Sist endret: 24. september 2015, 17:35
Resultat
Rapport
2007

Arbeidsplasstilrettelegging for sterkt fysisk funksjonshemmede - Marensroprosjektet. Evaluering av aktiviteten i 2006

Bidragsytere:
 • Tone Øderud og
 • Lisbet Grut

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
ISBN: 9788214042320

Importkilder

SINTEF AS-ID: A1214

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arbeidsplasstilrettelegging for sterkt fysisk funksjonshemmede - Marensroprosjektet. Evaluering av aktiviteten i 2006

Sammendrag

Prosjektet Arbeidsplasstilrettelegging for sterkt fysisk funksjonshemmede, til daglig kalt Marensroprosjektet, har blitt videreført for en periode på to år fra 2006-2007.  I den første prosjektperioden, 2002-2005, var målsettingen å tilrettelegge arbeidsplasser for mennesker med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser, slik at de kunne styre dreie- og fresemaskiner og strikkemaskiner ved hjelp av brukerstyrt teknologi og it-baserte kommunikasjonshjelpemidler.Målsettingen for perioden 2006-2007 er å videreføre prosjektet ved å flytte virksomheten fra Marensro dagsenter til nye tilpassede lokaler i Hagebyveien og integrere de eksisterende arbeidstakerne med ti nye arbeidstakere. Prosjektet skal fortsatt være et modellforsøk. SINTEF Helse har gjennomført en prosess evaluering av prosjektet for 2006, og rapporten er en oppsummering av oppnådde resultater, erfaringer og anbefalinger. Oppnådde resultater i 2006:• Flytting av virksomheten fra Marensro dagsenter til nye lokaler i Hagebyveien er gjennomført høsten 2006• Integrering av nye arbeidstakere startet høsten 2006, og tre nye arbeidstakere fra VTA ble rekruttert• Virksomheten er utvidet og omfatter tre områder: Strikking, indistriproduksjon og kantineVidere anbefales prosjektet å øke fokus på integrering av nye arbeidstakere, intensivere salgs- og markedsføringsaktivitetene og etablere praktiske rutiner for dokumentasjon av erfaringer som grunnlag for metodeutvikling.

Bidragsytere

Tone Øderud

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Lisbet Grut

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 2 av 2