Cristin-resultat-ID: 1267960
Sist endret: 24. september 2015, 17:41
Resultat
Rapport
2007

Orkanger ungdomsskole. Med potensial til utvikling

Bidragsytere:
  • Thomas Dahl

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Hefte: STF50 A07020
Antall sider: 23
ISBN: 9788214041477

Importkilder

SINTEF AS-ID: A1509

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Orkanger ungdomsskole. Med potensial til utvikling

Sammendrag

Denne rapporten er skrevet med bakgrunn i en analyse av Orkanger ungdomsskole med spesielt fokus på skolens arbeid med skoleutvikling. Til grunn for rapporten ligger en kartlegging av skolens arbeid med skoleutvikling, en diskusjons- og refleksjonssamling og de viktigste styringsdokumentene for skolen.Orkanger ungdomsskole er i dag en skole med godt arbeidsmiljø, hvor elever trives og hvor foresatte er godt fornøyd med skolen. Det er en skole hvor den enkelte lærer har stor faglig selvtillit og interesse for det faglige. Både det sosiale og fysiske læringsmiljøet er godt. Skolen oppnår gjennomsnittlige læringsresultater for sine elever.Rapporten viser at skolen har et potensial for skoleutvikling. Skoleutvikling ved skolen er ikke alltid lett, og måten skolen arbeider med skoleutvikling på kan av og til heller føre til konflikter enn til et arbeid med å styrke og forbedre skolen. Disse konfliktene kan lett få en dominerende plass og skygge for andre sider av skolens virksomhet. Problemene med skoleutvikling ved skolen har sammenheng med at skolen mangler en felles kollektiv plattform for skoleutvikling, det synet som råder på skolen på ledelses- og lærerrollen og synet på utviklingsprosesser. Hovedutfordringen her er å utvikle kollektivet, tenke annerledes om skoleutvikling og få et annet syn og praksis når det gjelder ledelses- og lærerrollen. Skolen bør i større grad tenke og arbeide kollektivt om skoleutvikling, og fag- og kompetanseutvikling bør bli et kollektivt anliggende.

Bidragsytere

Thomas Dahl

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Teknologiledelse ved SINTEF AS
1 - 1 av 1