Cristin-resultat-ID: 1267981
Sist endret: 24. september 2015, 17:42
Resultat
Rapport
2007

Fremtidig ITS-anvendelse i transportsektoren

Bidragsytere:
 • Ragnhild Wahl
 • Eirik Skjetne
 • Børge Bang og
 • Ørjan Mørner Tveit

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Hefte: STF50A07005
Antall sider: 38
ISBN: 9788214041392

Importkilder

SINTEF AS-ID: A1540

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fremtidig ITS-anvendelse i transportsektoren

Sammendrag

Den teknologiske utviklingen og økt satsing på intelligente transportsystemer (ITS) vil i årene fremover trolig bidra til store endringer i transportsektoren. Med riktig anvendelse av de teknologiske mulighetene, vil ITS kunne gi et verdifullt bidrag til å nå de transportpolitiske målene som er skissert i Nasjonal Transportplan:1. Færre drepte og alvorlig skadde i vegtrafikken, og fortsatt høy sikkerhet i andre transportformer2. Mer miljøvennlig bytransport – med redusert bilavhengighet og økt kollektivtrafikk3. Bedre fremkommelighet i og mellom regioner, for å fremme utvikling av levedyktige distrikter, vekstkraftig bo- og arbeidsmarked og dekke næringslivets transportbehov4. Et mer effektiv transportsystem, hvor blant annet økt bruk av konkurranse benyttes for å få best mulig transporttilbud for de samlede ressursene til transportformålDenne rapporten belyser fremtidige ITS-anvendelser i transportsektoren. Målsettingen har vært å:• Analysere utviklingstrender innen IKT/ITS i transportsektoren og definere aktuelle scenarier i  årene fremover• Vurdere potensialet for bruk av IKT/ITS, og analysere hvordan dette kan bidra til å oppnå ett eller flere av hovedmålene i transportpolitikken

Bidragsytere

Ragnhild Wahl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mobilitet og samfunnsøkonomi ved SINTEF AS

Eirik Skjetne

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mobilitet og samfunnsøkonomi ved SINTEF AS

Børge Bang

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mobilitet og samfunnsøkonomi ved SINTEF AS

Ørjan Mørner Tveit

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mobilitet og samfunnsøkonomi ved SINTEF AS
1 - 4 av 4