Cristin-resultat-ID: 1268059
Sist endret: 12. mai 2016, 11:47
Resultat
Rapport
2010

Støysoner etter retningslinje T-1442 for en midlertidig helikopterlandingsplass ved Tønsberg sykehus.

Bidragsytere:
  • Idar Ludvig Nilsen Granøien

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Hefte: A16697
Antall sider: 18
ISBN: 9788214049633
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A16697

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Støysoner etter retningslinje T-1442 for en midlertidig helikopterlandingsplass ved Tønsberg sykehus.

Sammendrag

Det er utført beregning av støysoner for en planlagt ny helikopterlandingsplass på taket av et parkeringshus ved sykehuset i Tønsberg. Beregningene utføres med NORTIM og i henhold til anbefalingene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det resulterende støysonekart viser at det vil være bygninger med støyfølsomt bruksformål i sonene. Oppdragsgiver: Sykehuset i Vestfold HF

Bidragsytere

Idar Ludvig Nilsen Granøien

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Sustainable Communication Technologies ved SINTEF AS
1 - 1 av 1