Cristin-resultat-ID: 1268061
Sist endret: 12. mai 2016, 11:44
Resultat
Rapport
2010

Støysoner etter retningslinje T-1442 for en helikopterlandingsplass ved nye Østfoldsykehuset.

Bidragsytere:
  • Idar Ludvig Nilsen Granøien

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Hefte: A16765
Antall sider: 19
ISBN: 9788214049640
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A16765

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Støysoner etter retningslinje T-1442 for en helikopterlandingsplass ved nye Østfoldsykehuset.

Sammendrag

Det er utført beregning av støysoner for en planlagt ny helikopterlandingsplass for nytt Østfoldsykehus. Beregningene utføres med NORTIM og i henhold til anbefalingene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det resulterende støysonekart viser at det ikke vil være andre bygninger med støyfølsomt bruksformål enn sykehuset i sonene. For sykehusets bygninger er det gjort beregninger i enkeltpunkter foran de mest utsatte fasader for å dimensjonere lydisolasjon mot støykilden. Oppdragsgiver: COWI AS

Bidragsytere

Idar Ludvig Nilsen Granøien

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Software and Service Innovation ved SINTEF AS
1 - 1 av 1