Cristin-resultat-ID: 1268073
Sist endret: 26. april 2016, 11:16
Resultat
Rapport
2006

Vindvariasjoner over Kirkenes lufthavn estimert ved hjelp av numeriske simuleringer

Bidragsytere:
 • Karl Johan Eidsvik og
 • Torbjørn Utnes

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2006
Hefte: A169
Antall sider: 17
ISBN: 8214028663
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A169

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vindvariasjoner over Kirkenes lufthavn estimert ved hjelp av numeriske simuleringer

Sammendrag

 Rapporten beskriver estimering av lokale vindeffekter i området rundt Kirkenes  lufthavn. Vinder fra sørøstlig, sørlig og nordvestlig kant er simulert. Siden åsene rundt flyplassen er så lave, er bare nøytral stratifisering interessant. Derfor er også beregningene gyldige for alle høydevindsstyrker. Oppløsningen er valgt så detaljert som kartdataene tillater. Dette kan imidlertid være for grovt til å representere de bratteste åsene. Denne begrensningen er antakelig viktigst ved vind fra sektoren (210- 315) grader, der terrenghelningen bak åsen Dammotoaivi antakelig i realiteten er bratt nok til å gi separert strømning. Dette le-området vil være viktig ved avgang fra bane 24. Bortsett fra dette ventes simuleringene å være realistiske. Det predikeres ikke separert strømning,  og det er derfor moderate skjærlag, fallvinder og en maksimal turbulens-intensitet på  √K/U ≈ 0.15 i området.  Oppdragsgiver Avinor AS

Bidragsytere

Karl Johan Eidsvik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mathematics and Cybernetics ved SINTEF AS

Torbjørn Utnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mathematics and Cybernetics ved SINTEF AS
1 - 2 av 2