Cristin-resultat-ID: 1268088
Sist endret: 23. september 2016, 11:48
Resultat
Rapport
2011

Forberedende beslutningsrisikoanalyse for håndtering av skogbrann i Elverum kommune

Bidragsytere:
  • Gyrd Brændeland

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
Hefte: A17367
Antall sider: 62
ISBN: 9788214049671
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A17367

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forberedende beslutningsrisikoanalyse for håndtering av skogbrann i Elverum kommune

Sammendrag

Denne rapporten dokumenterer resultatene av en forberedende beslutningsrisikoanalyse om skogbrann i Elverum. Analysen ble gjennomført våren 2010 som en del av forskningsprosjektet EMERGENCY. Fokusområdet for analysen er geografisk avgrenset til Elverum kommune. Temamessig har analysen et operativt fokus. Det vil si, gitt en skogbrann: hva er potensialet for nye hendelser med negative konsekvenser som for eksempel spredning av brannen og hvilke risikoreduserende tiltak bør man sette i verk. Hensiketen har vært å identifisere hvilke inforamsjonsbehov som kan oppstå under en skogbrann, og samle inn informasjon til et kartbasert verktøy for å støtte beslutninger under skogbrann.   Erfaringene fra analysen vil inngå i arbeidet med å utarbeide en generell metode for å samle inn informasjon og kunnskap om risikoer i forkant av krisesituasjoner, og vil som sådan ha nytteverdi utover de faktiske resultatene. Oppdragsgiver: Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS

Bidragsytere

Gyrd Brændeland

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Sustainable Communication Technologies ved SINTEF AS
1 - 1 av 1