Cristin-resultat-ID: 1268117
Sist endret: 26. april 2016, 11:19
Resultat
Rapport
2006

Støysoner etter retningslinje T-1442 for Stord lufthavn

Bidragsytere:
 • Rolf Tore Randeberg og
 • Idar Ludvig Nilsen Granøien

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2006
Hefte: A178
Antall sider: 17
ISBN: 8214028698
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A178

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Støysoner etter retningslinje T-1442 for Stord lufthavn

Sammendrag

Det er beregnet flystøysonegrenser for Stord lufthavn, Sørstokken, basert på trafikkgrunnlag for 2005. Støysonene er beregnet i henhold til retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med programmet NORTIM som tar hensyn til topografien når lydutbredelsen beregnes.Denne rapporten viser datagrunnlaget for beregningen og de resulterende støysoner tegnet ut på kartbakgrunn. Den inneholder også et kapittel med bakgrunnsmateriale for T-1442, de viktigste premisser i retningslinjen, samt omtale av forskriften til forurensningsloven FOR 1089 (grenseverdiforskriften).I tillegg til rapporten leverer SINTEF resultatene på SOSI filer, som gjør mottaker i stand til å importere resultatene i digitale kartbaser. Støysonekartet skal i henhold til retningslinjen tas inn i kommunens plankart. Støysonene berører bare Stord kommune. Oppdragsgiver Kilde Akustikk AS

Bidragsytere

Rolf Tore Randeberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sustainable Communication Technologies ved SINTEF AS

Idar Ludvig Nilsen Granøien

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sustainable Communication Technologies ved SINTEF AS
1 - 2 av 2