Cristin-resultat-ID: 1268177
Sist endret: 24. september 2015, 17:52
Resultat
Rapport
2011

Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko - En litteraturstudie

Bidragsytere:
 • Ragnar Rosness
 • Helene Cecilie Blakstad og
 • Ulla Forseth

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
ISBN: 9788214050936

Importkilder

SINTEF AS-ID: A19578

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko - En litteraturstudie

Sammendrag

Rammebetingelser er ofte omtalt av både myndigheter, forskningsmiljø og virksomheter i tilknytning til forhold som er sentrale og innvirker på sikkerhet og arbeidsmiljø. Men begrepet blir forstått ulikt og gitt ulikt innhold avhengig av bakgrunnskunnskap, tilhørighet og akademiske perspektiver. Denne rapporten presenterer en litteraturstudie for å kartlegge og sammenstille forskning som kan kategoriseres som rammebetingelser for sikkerhet og arbeidsmiljø, og derigjennom bidra til å gi begrepet et mer konsistent innhold.I Versjon 2 er litteraturoversikten utvidet med flere referanser, med særlig vekt på litteratur om rammebetingelser knyttet til kontrakter mellom operatør og entreprenør/underleverandør.

Bidragsytere

Ragnar Rosness

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS

Helene Cecilie Blakstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS

Ulla Forseth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Teknologiledelse ved SINTEF AS
1 - 3 av 3