Cristin-resultat-ID: 1268245
Sist endret: 24. september 2015, 17:55
Resultat
Rapport
2007

Komprimert arbeidstid - et eksempel fra aluminiumsindustrien. Evaluering av en arbeidstidsordning med 12 timers skift i helgene ved Hydro Sunndal

Bidragsytere:
  • Håkon Finne

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Antall sider: 110
ISBN: 9788214042252

Importkilder

SINTEF AS-ID: A2083

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Komprimert arbeidstid - et eksempel fra aluminiumsindustrien. Evaluering av en arbeidstidsordning med 12 timers skift i helgene ved Hydro Sunndal

Sammendrag

I denne rapporten evalueres en arbeidstidsordning der skiftarbeidere går 12 timers skift fredag – søndag og 8 timers skift resten av uka. Denne ordningen med komprimert arbeidstid gir ca. 30 ekstra fridager pr år. Evalueringen tar for seg konsekvenser for de ansattes helse, sikkerhet og forhold til familieliv og fritid, med særlig vekt på søvn og trøtthet. Ordningen har vært i drift siden april 2003.  Undersøkelsen legger vekt på å se arbeidstidordningen i sammenheng med arbeidsmiljøet for øvrig. Dette gjelder særlig de ansattes muligheter til selv å regulere arbeidstempo og pauser i løpet av arbeidsdagen, samt arbeidstakernes individuelle og kollektive forutsetninger for å mestre de ekstra belastningene som lengre skift måtte medføre. Arbeidstidsordningen, som var ønsket av de ansatte, synes å ha positive konsekvenser for familie og fritid. Konsekvenser for helse og sikkerhet synes små innenfor det tidsrommet vi har registrert. Imidlertid er det få arbeidstakere over 58 år ved bedriften, noe som henger sammen med avtaler og tilbud om tidlig pensjonering. Antall år man har gått på skift synes å ha stor betydning for hvor godt man mestrer den nye ordningen. Det er også til dels betydelige forskjeller mellom avdelingene, noe vi først og fremst tilskriver forskjeller i driftsstabilitet (utstyr som ikke fungerer osv.) i tiden etter endringen og fram til undersøkelsen ble gjennomført. Arbeid med driftsstabilisering, arbeidsorganisering, pauseavvikling osv. og seniorpolitikk er derfor viktige tiltak for å forebygge mulige framtidige problemer. Langtidseffektene på helse er det for tidlig å si noe sikkert om.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Håkon Finne

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved SINTEF Digital ved SINTEF AS
1 - 1 av 1