Cristin-resultat-ID: 1268270
Sist endret: 31. mai 2017, 08:51
Resultat
Rapport
2011

Norsk Marin ingrediensindustri. Struktur og lønnsomhet 2007 - 2010

Bidragsytere:
  • Roger Richardsen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
Hefte: SFH80 A116061
Antall sider: 14
ISBN: 9788214052169

Importkilder

SINTEF AS-ID: A21511

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk Marin ingrediensindustri. Struktur og lønnsomhet 2007 - 2010

Sammendrag

Foreliggende rapport gir en sammendrag av struktur og økonomisk utvikling for norsk mariningrediensindustri i perioden 2007 – 2010. Total omsetning 2010 i denne industrien samlet var på nesten 4,8 Milliarder NOK. Det er opp fraom lag 4,3 milliarder kroner året før. Samlet er det rundt 50 bedrifter med kommersiell aktivitetI tillegg har 2-3 bedrifter som produserer ""marine ingredienser"" fra tang og tare. Dissebedriftene hadde en brutto omsetning på hele 1, 2 Mrd. Kroner i 2010. Bransjen har hatt en betydelig vekst over en rekke år. Fra 2007 til 2010 har veksten i omsetningvært på 53 %, mens bransjen som helhet har 5-doblet omsetning fra 2001. Omfanget av marin ingrediensindustri er også betydelig i global sammenheng. Global omsetninger anslått til 22,4 Mrd. Kroner. Det impliserer at norsk marin ingrediensindustri har en globalmarkedsandel på ca. 20 %. Norsk foredling av marine oljer til helsekost er globalt ledende.Arbeidet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF). Prosjektet ergjennomført i samarbeid med MARING – bransjeorganisasjon under Fiskeri oghavbruksnæringens landsforening (FHL).

Bidragsytere

Roger Norvald Richardsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Roger Richardsen
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean
1 - 1 av 1