Cristin-resultat-ID: 1268361
Sist endret: 31. mai 2017, 08:52
Resultat
Rapport
2007

Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden Konsekvensutredning Generell del

Bidragsytere:
 • Ulf Winther
 • Trude Olafsen og
 • Karl Tangen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Hefte: A076026
Antall sider: 88
ISBN: 9788214041651

Importkilder

SINTEF AS-ID: A22723

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden Konsekvensutredning Generell del

Sammendrag

I forbindelse med at Tordenskjold Cod Farm AS (TCF) har søkt om konsesjon for torskeoppdrett i Trondheimsfjorden har Fiskeridirektoratet Region Trøndelag pålagt TCF å gjennomføre en konsekvensutredning på bakgrunn av et detaljert utredningsprogram. Både forhold som gjelder oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden generelt og forhold som gjelder de to omsøkte lokalitetene i Levanger kommune er utredet. Denne rapporten omhandler forhold som gjelder oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden generelt og inneholder vurdering av oppdrett av torsk i forhold til følgende temaer: * Villaks (skottelus, patogener og sykdommer, predasjon på utvandrende postsmolt) * Sjøørret (skottelus, predasjon) * Vill torsk og sild (bestanden, påvirkning av rømt oppdrettstorsk) * Fiskeaktivitet (næringsfiske, fritidsfiske og turistfiske) * Potensialet for å drive oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden (mulige konflikter, egnede områder, biologisk produksjonskapasitet) I tillegg til den foreliggende rapporten er det utarbeidet en rapport som gjelder konsekvensutredningen vedrørende de to omsøkte lokalitetene ved Hest øya og Djupvika i Levanger kommune: Winther, U., Olafsen, T., Tangen, K. 2007. Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden – Konsekvensutredning. Forhold som gjelder omsøkte lokaliteter i Levanger. SINTEF-rapport SFH80 A076027. (ISBN 978-82-14-04166-8).

Bidragsytere

Ulf Winther

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klima og miljø ved SINTEF Ocean

Trude Olafsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Karl Tangen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean
1 - 3 av 3