Cristin-resultat-ID: 1268362
Sist endret: 31. mai 2017, 08:52
Resultat
Rapport
2007

Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden - Konsekvensutredning. Forhold som gjelder omsøkte lokaliteter i Levanger

Bidragsytere:
 • Ulf Winther
 • Trude Olafsen og
 • Karl Tangen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Hefte: A076027
Antall sider: 57
ISBN: 9788214041668

Importkilder

SINTEF AS-ID: A22724

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden - Konsekvensutredning. Forhold som gjelder omsøkte lokaliteter i Levanger

Sammendrag

I forbindelse med at Tordenskjold Cod Farm AS (TCF) har søkt om konsesjon for torskeoppdrett i Trondheimsfjorden har Fiskeridirektoratet Region Trøndelag pålagt TCF å gjennomføre en konsekvensutredning på bakgrunn av et detaljert utredningsprogram. Både forhold som gjelder oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden generelt og forhold som gjelder de to omsøkte lokalitetene i Levanger kommune er utredet. Denne rapporten omhandler forhold som gjelder de to omsøkte lokalitetene i Levanger kommune og inneholder vurdering av oppdrett av torsk i forhold til følgende temaer: * Villaks * Fiskeaktivitet (næringsfiske, fritidsfiske, tursistfiske) * Virkninger av utslipp * Friluftsinteresser (hytteområder og badeplasser) * Vernede områder og sjøfugl * Samferdsel og skipstrafikk (nyttetrafikk og fritidsbåter) * Kulturminner og marinarkeologi I tillegg til den foreliggende rapporten er det utarbeidet en rapport som gjelder konsekvensutredningen vedrørende oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden generelt: Winther, U., Olafsen, T., Tangen, K. 2007. Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden – Konsekvensutredning. Generell del. SINTEF-rapport SFH80 A076026. (ISBN 978-82-14-4165-1).

Bidragsytere

Ulf Winther

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klima og miljø ved SINTEF Ocean

Trude Olafsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Karl Tangen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean
1 - 3 av 3