Cristin-resultat-ID: 1268418
Sist endret: 31. mai 2017, 08:51
Resultat
Rapport
2009

Skader på oppdrettsnoter, årsaker og tiltak ""Notprosjektet""

Bidragsytere:
 • Heidi Moe og
 • Østen Jensen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2009
Antall sider: 10
ISBN: 9788214049275

Importkilder

SINTEF AS-ID: A22938

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skader på oppdrettsnoter, årsaker og tiltak ""Notprosjektet""

Sammendrag

Denne rapporten belyser problemstillinger knyttet til skader på nøter i forbindelse med ordinær drift (innfesting, opphaling, vask, gnag osv). Arbeidet skal resultere i en overordnet vurdering av årsak til skader på nøter basert på mottatt underlagsdokumentasjon, samt anbefalte tiltak som kan hindre tilsvarende skader i framtiden. Følgende tiltak kan bidra til å hindre tilsvarende skader på oppdrettsnøter: 1. Bedre merking av oppdrettsanlegg, inkludert anker og forankringsliner. 2. Unngå komponenter som kan slite på nota eller føre til riving av not. Gjelder både under transport og drift. 3. Kreve bedre dokumentasjon fra utstyrsprodusentene i forhold til fare for gnag på nøter. 4. Unngå områder med mye sel, eventuelt stille strengere krav til drift av oppdrettsanlegg.5. Mer konkrete krav til innfesting av not.6. Bedre oppfølging av teknisk standard og drift av anlegg.7. Innføre krav om beskyttelse av propell for fartøy som skal operere innenfor anleggsgrensene8. Innføre ""drivgodsvarsel"" på lik linje med algevarsel og flomvarsel.

Bidragsytere

Heidi Moe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Havbruk ved SINTEF Ocean

Østen Jensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Havbruk ved SINTEF Ocean
1 - 2 av 2