Cristin-resultat-ID: 1268483
Sist endret: 24. september 2015, 18:07
Resultat
Rapport
2013

Regionaløkonomiske virkninger av mineralbrudd i Engebøfjellet

Bidragsytere:
 • Arne Stokka
 • Heidi Bull-Berg og
 • Ulf Johansen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Antall sider: 102
ISBN: 9788214054842

Importkilder

SINTEF AS-ID: A23129

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Regionaløkonomiske virkninger av mineralbrudd i Engebøfjellet

Sammendrag

I dette prosjektet har vi klarlagt og beregnet ulike typer økonomiske ringvirkninger knyttet til mulig etablering av et mineralbrudd i Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Engebøfjellet inneholder en åre med eklogitt som er en av de rikeste forekomstene av rutil i verden, og som i tillegg inneholder granat. Det forventes høy verdiskaping av virksomheten på grunn av gunstige priser på verdensmarkedet. Vi har beregnet ringvirkninger som aktiviteten kan forventes å skape innenfor tre geografiske nivå: Engebøfjellregionen, Sogn og Fjordane og Hordaland, og hele landet. Som et grunnlag for å estimere størrelsen på regionale underleveranser er det innhentet erfaringstall fra fire eksisterende bergverksbedrifter av tilsvarende type i Norge. Det er beregnet ringvirkninger uttrykt ved produksjonsverdier (omsetning), verdiskaping, sysselsetting og kommunale skatteinntekter. Ringvirkningene er beregnet ved hjelp av PANDA, og omfatter ulike former for etterspørselsvirkninger.

Bidragsytere

Arne Magne Stokka

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Arne Stokka
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mobilitet og samfunnsøkonomi ved SINTEF AS

Heidi Bull-Berg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mobilitet og samfunnsøkonomi ved SINTEF AS

Ulf Johansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mobilitet og samfunnsøkonomi ved SINTEF AS
1 - 3 av 3