Cristin-resultat-ID: 1268503
Sist endret: 31. mai 2017, 08:51
Resultat
Rapport
1999

Integrasjon, nettverk eller marked? Implikasjoner for kommersialisering av en regions levendefisk-næring

Bidragsytere:
  • Dag Standal

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 1999
Antall sider: 47
ISBN: 8214014670

Importkilder

SINTEF AS-ID: A23356

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Integrasjon, nettverk eller marked? Implikasjoner for kommersialisering av en regions levendefisk-næring

Sammendrag

Rapporten drøfter kommersialisering av en gitt levendefisk-næring i et regionalt perspektiv. Særlig drøftes modeller for en levendefisk-næring med basis i alternativene integrasjon, nettverksdannelse eller bruk av markedsmekanismen som grunnlag for organisasjonsform. Gjennom økonomiske analyser klargjøres ulike rammebetingelser for de enkelte leddene i produksjonssystemet, implikasjonene for valg av ulike alternativer samt aggregatvirkningene ved at flere foretak innen ulike produksjonsformer organiseres under funksjonelle nettverk. Slik drøftes også nyere perspektiver når det gjelder tilkoblings-strategier og bruken av IT-løsninger som ledd i samhandlingen mellom produsentledd og sluttmarkedet  

Bidragsytere

Dag Standal

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean
1 - 1 av 1