Cristin-resultat-ID: 1268516
Sist endret: 31. mai 2017, 08:51
Resultat
Rapport
1999

FLÅTEK Sluttrapport for forprosjekt

Bidragsytere:
  • Håvard Røsvik

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 1999
Antall sider: 12
ISBN: 8214018595

Importkilder

SINTEF AS-ID: A23404

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FLÅTEK Sluttrapport for forprosjekt

Sammendrag

Rapporten summerer opp resultatene fra forprosjektet ” Flåtek” utført av SINTEF Fiskeri og havbruk AS for SND flåteavdelingen. Idéene til prosjekter er kommet frem gjennom utsendelse av spørreskjema og telefonintervjuer. Prosjektet er blitt styrt av en gruppe oppnevnt av SND ledet av Vidar Ulriken, Norges Fiskarlag. Prosjektidéene er oppsummert under hovedområdene:• Arbeidsmiljø/HMS• Fangstleting /IKT• Utnyttelse av biprodukter/ Fangsthåndtering• Logistikk• Redskapshåndtering• Skrogutforming/ styrke• Totalt er 15 prosjekter skissert med bakgrunn og prosjektmål.  

Bidragsytere

Håvard Røsvik

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean
1 - 1 av 1