Cristin-resultat-ID: 1268659
Sist endret: 26. januar 2017 14:27
Resultat
Rapport
2005

25 år med selvbestemt abort

Bidragsytere:
 • Inger Johanne Bakken og
 • Finn Egil Skjeldestad

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2005
Hefte: STF78A052501
Antall sider: 54
ISBN: 8214037859
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A2413

Finansiering

 • SINTEF AS
  Prosjektkode: 78C01130

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

25 år med selvbestemt abort

Sammendrag

STF78 A052501 Rapporten bygger på en analyse av alle utførte svangerskapsavbrudd registrert i Statistisk sentralbyrå fra 1. januar 1979 til og med 31. desember 2003. I løpet av de 25 første årene med lov om selvbestemt abort er det registrert 365 553 utførte inngrep blant kvinner 15-44 år. I løpet av 25-årsperioden har det skjedd store demografiske endringer blant kvinner i fertil alder (15-44 år). Antallet gifte kvinner har gått tilbake med 150 000, samtidig som antallet ugifte kvinner har økt med 250 000. Justert for endringer i alders- og sivilstandssammensetning av populasjonen har den generelle abortraten gått gradvis nedover fra 18,1 til 15,3 per 1 000 kvinner fra femårsperioden 1979-84 til perioden 1999-2003 (16 %). Den generelle abortraten for gifte kvinner har gått ned fra 10,9 til 8,3 per 1 000 (24 %) fra 1979-84 til 1999-2003. Samtidig har den generelle abortraten for ugifte kvinner gått tilbake fra 23,1 til 19,2 per 1 000 (17 %) over samme periode. De fylkesvise forskjellene i abortrater er blitt mindre i løpet av de 25 årene for studien.  Forekomsten er fortsatt høyest i Oslo og Finnmark. Fylker med høy forekomst av svangerskaps-avbrudd har høyere aldersspesifikke abortrater i alle aldersgrupper enn fylker med lavere forekomst av svangerskapsavbrudd. Andelen inngrep utført etter 12. svangerskapsuke har vært stabilt over alle årene for studien (

Bidragsytere

Inger Johanne Landsjøåsen Bakken

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Inger Johanne Bakken
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved SINTEF Digital ved SINTEF AS

Finn Egil Skjeldestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved SINTEF Digital ved SINTEF AS
1 - 2 av 2