Cristin-resultat-ID: 1268702
Sist endret: 2. februar 2017 08:41
Resultat
Rapport
2005

En beskrivelse av fem akuttenheter for ungdom i psykisk helsevern for barn og unge i 2003

Bidragsytere:
 • Kari Birkhaug
 • Lise Baklund
 • Andreas Bolgien
 • Anne Marie Hesle
 • Gunnar Jensen
 • Kjersti Karlsen
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2005
Hefte: STF78 A055010
Antall sider: 160
ISBN: 8214037735
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A2444

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En beskrivelse av fem akuttenheter for ungdom i psykisk helsevern for barn og unge i 2003

Sammendrag

STF78 A055010 Rapporten er en samlet beskrivelse av fem akuttenheter for ungdom innen psykisk helsevern for barn og unge, og redegjør for tilstanden i 2003. Beskrivelsene er utarbeidet av hver av de fem enhetene, hvor en har samarbeidet nært om hvilke tema beskrivelsen skulle dekke.Dette prosjektet er et samarbeid mellom Ungdomspsykiatrisk klinikk Lørenskog, Ungdomspsykiatrisk klinikk i Bodø, Ungdomsenheten i Drammen, Akuttposten ved BUP klinikk i Sør-Trøndelag og Ungdomspsykiatrisk akuttenhet ved Ullevål universitetssykehus. Prosjektet inngår som en del av prosjektet Evaluering av akuttpsykiatriske tilbud, ledet av SINTEF helse og finansiert av Sosial- og helsedirektoratet. Flere av enhetene har i 2004 fått delfinansiering fra henholdsvis R-BUP Øst og Sør og R-BUP Midt-Norge.Akuttprosjektet for ungdom har så langt to hovedproblemstillinger;  ·                        Hva kjennetegner akuttilbudet for ungdom? ·                        Hvilke konsekvenser gir de ulike organisasjons- og arbeidsformene?I prosjektbeskrivelsen (vedlegg 6) er begge disse belyst i kombinasjon i flere undertema. Prosjektet har i den første, deskriptive fasen belyst to hovedområder; en beskrivelse av akuttilbudets organisasjon i hvert fylke samt beskrive sentrale trekk ved pasientstrømmen ved akuttilbudet for ungdom. Et viktig delmål med fase en har vært å øke kvaliteten på de pasientadministrative opplysningene. I tillegg er det også arbeidet med å bygge opp en felles litteraturbase om akuttilbudet for ungdom. Denne rapporten er den første i en rekke planlagte publikasjoner hvor en vil studere akuttilbudet for ungdom.

Bidragsytere

Kari Birkhaug

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Lise Baklund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Andreas Bolgien

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Anne Marie Hesle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Gunnar Jensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »