Cristin-resultat-ID: 1268797
Sist endret: 31. mai 2017, 08:52
Resultat
Rapport
2001

Informasjonsinnsamling om havbrukskonstruksjoner våren 2001

Bidragsytere:
 • Leif Magne Sunde
 • Arne Fredheim
 • Torleiv Njaa og
 • Anders Wien

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2001
Antall sider: 86

Importkilder

SINTEF AS-ID: A25446

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Informasjonsinnsamling om havbrukskonstruksjoner våren 2001

Sammendrag

Denne rapporten er basert på materiale innsamlet våren 2001. Målet for arbeidet har vært å kartlegge havbruksteknologiske produkt og produsenter over hele verden med henblikk på å synliggjøre dagens teknologi både mht. tekniske løsninger og utseende. I hovedsak er det benyttet internett, men det er også foretatt søk i tidsskrifter og fagskrifter, og i noen tilfeller direkte kontakt med aktører. Hvert produkt eller produsent har fått sitt eget datablad med eget arkivnummer. Databladene utgjør hoveddelen av rapporten, og er inndelt som følger: 1. Norske 2. Utenlandske 3. Identifiserte aktører som en ikke har fått kontakt med eller tilbakemelding fra. I tillegg til rapporten foreligger to permer der utfyllende opplysninger er presentert.

Bidragsytere

Leif Magne Sunde

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Havbruk ved SINTEF Ocean

Arne Fredheim

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved SINTEF Ocean

Torleiv Njaa

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved SINTEF Ocean

Anders Wien

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved SINTEF Ocean
1 - 4 av 4