Cristin-resultat-ID: 1268805
Sist endret: 29. april 2016, 14:23
Resultat
Rapport
2005

Støy fra tunnelåpninger ved Nordre avlastningsveg, Ilsvika

Bidragsytere:
  • Svein Ådne Storeheier

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2005
Hefte: A2556
Antall sider: 9
ISBN: 8214036437
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A2556

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Støy fra tunnelåpninger ved Nordre avlastningsveg, Ilsvika

Sammendrag

STF90 A05003 I forbindelse med utbygging av Nordre avlastningsveg gjennom Trondheim, har SINTEF IKT fått i oppdrag av Statens vegvesen å vurdere støyen fra tunnelåpningene mot rundkjøringen i delområde Skjæringen. Dette gjelder åpningen mot nord for Steinbergtunnelen, og åpningen mot vest for kulverten mot delområde Nedre Ila. Rapporten kommenterer kort beregningsgrunnlaget for støy fra tunnelåpninger, og de forutsetninger og begrensninger som ligger i den beregningsmetoden som er brukt. Støy fra tunnelåpningene er beregnet i 8 punkter som representerer støyfølsomme områder (boliger, åpne områder). Resultatene er gitt som A-veid døgnekvivalent støynivå ved de trafikkforhold som er gitt. Støynivåer er gitt for hver tunnelåpning og samlet. Resultatene viser tydelig at beregningspunkter som ligger på eller nær forlengelsen av tunnelaksen er utsatt for slik støy. Resultatene kommenteres, og usikkerhet i resultatene anslås.   Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Bidragsytere

Svein Ådne Storeheier

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Sustainable Communication Technologies ved SINTEF AS
1 - 1 av 1