Cristin-resultat-ID: 1268850
Sist endret: 27. februar 2017, 09:32
Resultat
Rapport
2014

Behov knyttet til informasjonssikkerhet i forvaltningen - Prioritering av forventninger og behov knyttet til Difis nyopprettede kompetansemiljø for informasjonssikkerhet

Bidragsytere:
 • Inger Anne Tøndel
 • Nils Brede Moe og
 • Daniela Soares Cruzes

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Hefte: A25874
Antall sider: 48
ISBN: 9788214053432
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A25874

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behov knyttet til informasjonssikkerhet i forvaltningen - Prioritering av forventninger og behov knyttet til Difis nyopprettede kompetansemiljø for informasjonssikkerhet

Sammendrag

Denne rapporten kommer med anbefalinger til prioriterte aktiviteter for Difis nyopprettede kompetansesenter for informasjonssikkerhet. Anbefalingene er gjort på bakgrunn av resultatene fra fire fokusgrupper, samt en spørreundersøkelse knyttet til bruk av styringssystemer for informasjonssikkerhet. Både departementer og etater var representert i begge aktivitetene.   På bakgrunn av funnene anbefales Difi å fokusere sine aktiviteter og tiltak innen to hovedområder: Kompetansebygging og koordinering. Den viktigste årsak til dagens og fremtidige utfordringer i statsforvaltningen er manglende kompetanse innen faget informasjonssikkerhet. Her kan Difi bidra med kurs, foredrag og lavterskel rådgivning, samt være en pådriver for bedre utdanning. Innen koordinering anbefaler rapporten at Difi samarbeider med og søker å påvirke andre relevante sikkerhetsmiljøer, tilsynsmyndigheter og kravstillere. I tillegg bør Difi legge til rette for god koordinering i statsforvaltningen gjennom etablering av praksisfellesskap. Oppdragsgiver: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Bidragsytere

Inger Anne Tøndel

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS

Nils Brede Moe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS

Daniela Soares Cruzes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS
1 - 3 av 3