Cristin-resultat-ID: 1268907
Sist endret: 27. februar 2017, 10:53
Resultat
Rapport
2014

Støysoner etter T-1442/2012 for Sunnaas helikopterplass

Bidragsytere:
  • Idar Ludvig Nilsen Granøien

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Hefte: A26280
Antall sider: 22
ISBN: 9788214053623
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A26280

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Støysoner etter T-1442/2012 for Sunnaas helikopterplass

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Sunnas Helikopterplass i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekart er vist for en aktivitet på 40 landinger pr år. Beregningene viser at det er helsebygninger innenfor gul støysone og innenfor kartleggingsgrensen for flystøy relatert til forurensningsforskriften. Oppdragsgiver: Multiconsult AS

Bidragsytere

Idar Ludvig Nilsen Granøien

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Software and Service Innovation ved SINTEF AS
1 - 1 av 1