Cristin-resultat-ID: 1268940
Sist endret: 24. september 2015, 18:28
Resultat
Rapport
2007

Partner for arbeidsmiljø - det norske verneombudets rolle og funksjon

Bidragsytere:
 • Hans Yngvar Torvatn
 • Ulla Forseth og
 • Thale Kvernberg Andersen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Hefte: 9788214042825
Antall sider: 121
ISBN: 9788214042825
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A3085

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Partner for arbeidsmiljø - det norske verneombudets rolle og funksjon

Sammendrag

Denne rapporten beskriver det norske verneombudets rolle og funksjon i år 2007. Rapporten oppsummerer den første empiriske studien med hovedfokus på norske verneombud på mer enn 25 år. Den er basert på tre hovedkilder informasjon: 1) Ulike arbeidsmiljø/HMS-studier hvor verneombudsfunksjonen har inngått som en del av studien, 2) et web-basert spørreskjema til 1.600 norske verneombud og 3) et sett case-studier. Rapporten har følgende ni hovedfunn: 1. Verneombudsordningen er veletablert og velfungerende2. Ordningen sliter med lav status3. Det foregår et stort forbedringsarbeid på HMS i norske bedrifter4. Verneombud og nærmeste leder samarbeider godt5. Verneombudet er med både i forebyggende og reaktivt arbeidsmiljøarbeid6. Stansingsretten fungerer og er i aktiv bruk7. Fokus for verneombudet er tradisjonelt, men i ferd med å endre seg8. God verneombudspraksis er avhengig både av individ og kollektiv9. Norske ledere får gjennomgående god attest for sitt arbeidsmiljøarbeidAt ordningen er veletablert og velfungerende er i motstrd til det litt negative bildet som ofte hefter ved vervet. Det betyr selvsagt heller ikke at det ikke er rom for forbedringer. Verneombudene selv ønsker mer status, mer tid til arbeidet og mer kompetanse. Det er imidlertid ikke lett å se hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Dette er tema som bør tas opp i kommende forsknings- og utviklingsprosjekt.

Bidragsytere

Hans Yngvar Torvatn

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Teknologiledelse ved SINTEF AS

Ulla Forseth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Teknologiledelse ved SINTEF AS

Thale Kvernberg Andersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Teknologiledelse ved SINTEF AS
1 - 3 av 3