Cristin-resultat-ID: 1268947
Sist endret: 24. september 2015, 18:29
Resultat
Rapport
2005

Tjenestetilbudet til individer - Fra episodedata til individdata innen psykisk helsevern

Bidragsytere:
 • Solfrid Elisabeth Lilleeng og
 • Helge Hagen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2005
Antall sider: 67

Importkilder

SINTEF AS-ID: A3133

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tjenestetilbudet til individer - Fra episodedata til individdata innen psykisk helsevern

Sammendrag

STF78 A055031   Denne rapporten tar utgangspunkt i volumet av aktivitet i psykisk helsevern for voksne i 2004. I SAMDATA rapportene beskrives volum av døgnbehandling og poliklinisk behandling i form av antall  døgnopphold og antall konsultasjoner. Vi har estimert hvor mange individer som mottok et tilbud innen psykisk helsevern for voksne basert på volumet av tjenester i løpet av aktivitetsåret.   70 prosent av alle døgnpasienter ble kun behandlet ved sykehus, altså uten døgnopphold ved andre typer institusjoner i løpet av året. Blant de resterende 30 prosent av døgnpasientene ved distriktspsykiatriske tilbud, ble 40 prosent dessuten behandlet ved psykiatrisk sykehus i tillegg samme år. Pasientflyten mellom sykehus og distriktspsykiatriske sentra er karakterisert ved en utstrakt overføring av pasienter fra sykehus til distriktspsykiatrisk sentra, og liten flyt motsatt vei.   Når døgnbehandling og poliklinisk behandling ses under ett, mottok anslagsvis 104 000 individer tilbud fra det psykiske helsevern i 2004. 72 prosent av pasientene mottok bare poliklinisk behandling og 15 prosent av pasientene mottok tjenester fra begge tilbud i løpet av tidsvinduet på ett år. Desto flere døgnopphold pasienten hadde i løpet av året, desto flere polikliniske konsultasjoner ble utløst.   Nesten halvparten av pasientene som i løpet av året hadde døgnopphold bare ved sykehus mottok i tillegg poliklinisk behandling samme år, mens dette var tilfelle for 2/3 av pasientene med døgnopphold kun ved DPS, og ¾ av pasientene med døgntilbud både fra sykehus og DPS. Døgnbaserte, distriktspsykiatriske tilbud synes altså i utstrakt grad å bli fulgt opp av polikliniske tilbud. Vi kan imidlertid ikke avdekke hvorvidt poliklinisk behandling inntreffer i forkant og/eller i etterkant av innleggelsen.

Bidragsytere

Solfrid Elisabeth Lilleeng

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Helge Hagen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 2 av 2