Cristin-resultat-ID: 1268962
Sist endret: 24. september 2015 18:29
Resultat
Rapport
2007

Transportanalyse Ryfast

Bidragsytere:
 • Eirik Skjetne
 • Tomas Levin og
 • Roar Norvik

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Antall sider: 103
ISBN: 9788214042856

Importkilder

SINTEF AS-ID: A3421

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Transportanalyse Ryfast

Sammendrag

Rapporten oppsummerer transportanalysen for Ryfast. Analysene er gjennomført med en oppdatert versjon av TASS-modellen for Nord-Jæren (versjon 5). Det er gjennomført beregninger for 2001, 2015 og 2035. De ulike bergningsårene har hatt litt ulike anvendelse i analysen. • Analysene for 2001 er gjort for å kunne kalibrere modellen mot observasjoner.• 2015-analysene er i hovedsak gjennomført for å vurdere de trafikale virkninger av ulike nivå på bomavgiftene. • 2035-resultatene er anvendt til dimensjoneringsformål.

Bidragsytere

Eirik Skjetne

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mobilitet og samfunnsøkonomi ved SINTEF AS

Tomas Levin

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mobilitet og samfunnsøkonomi ved SINTEF AS

Roar Norvik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mobilitet og samfunnsøkonomi ved SINTEF AS
1 - 3 av 3