Cristin-resultat-ID: 1268965
Sist endret: 31. mai 2017, 08:51
Resultat
Rapport
2007

SINTEFs STRATEGI INNEN BIOVITENSKAP INKL. BIOTEKNOLOGI FOR PERIODEN 2007-2011 ÅPEN VERSJON

Bidragsytere:
 • Ruth Schmid
 • Karl Andreas Almås
 • Trond Erling Ellingsen og
 • Inge Romslo

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Antall sider: 33

Importkilder

SINTEF AS-ID: A3858

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SINTEFs STRATEGI INNEN BIOVITENSKAP INKL. BIOTEKNOLOGI FOR PERIODEN 2007-2011 ÅPEN VERSJON

Sammendrag

Arbeidsgruppen anbefaler følgende tiltak for å realisere SINTEFs strategi for biovitenskap:Konsernledelsen vedtar at Biovitenskap skal være et satsningsområde for SINTEF i perioden 2007-2011.Satsningen skal skje i henhold til SINTEFs strategi innen Biovitenskap inkl. Bioteknologi for perioden 2007-2011 med etablering av teknologiplattformer og innenfor markedsområder som beskrevet i denne rapport.Satsningen skal ha en definert kostnadsramme for perioden 2007-2011, med ramme fastsatt av Konsernledelsen.Før beslutning om videreføring ut over 2011 skal satsningen evalueres og resultatene legges fram for Konsernledelsen senest i forbindelse med budsjett 2012.På konsernnivå organiseres prosjektet med en strategisk styringsgruppe med to representanter fra KL og minimum to representanter fra instituttene og/eller samarbeidspartnerne NTNU/UiO.

Bidragsytere

Ruth Schmid

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bioteknologi og nanomedisin ved SINTEF AS

Karl Andreas Almås

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bioteknologi og nanomedisin ved SINTEF AS

Trond Erling Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Administrasjon ved SINTEF Ocean

Inge Romslo

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Management and Staff ved SINTEF AS
1 - 4 av 4