Cristin-resultat-ID: 1268971
Sist endret: 24. september 2015, 18:30
Resultat
Rapport
2007

ALDRENDE LEDNINGSNETT. Internasjonal status og strategier for ledningsfornyelse - eksempler på god praksis

Bidragsytere:
  • Sveinung Sægrov

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Hefte: SBF IN A07309
Antall sider: 51

Importkilder

SINTEF AS-ID: A3966

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ALDRENDE LEDNINGSNETT. Internasjonal status og strategier for ledningsfornyelse - eksempler på god praksis

Sammendrag

Svenskt Vatten og NORVAR undersøker internasjonale erfaringer knyttet til aldring av ledningsnett for vann og avløp. Hensikten er å oppnå kunnskap som kan brukes for langtids planlegging av nødvendige nasjonale ressurser for å opprettholde standarden på ledningsnettet og som grunnlag for å utarbeide fornyelsesplaner i kommunene.Rapporten behandler følgende hovedspørsmål i en hovedsakelig europeisk sammenheng:• Hva er feilhyppighet for vann- og avløpsledningsnettet?• Hvilke strategier brukes ved anvendt praktisk fornyelsesplanlegging?• Eksisterer nasjonale publikasjoner og retningslinjer som kan støtte fornyelsesplanlegging?• Hvilken programvare er anvendt for fornyelsesplanlegging, og hvilken input krever de?Informasjonen er samlet inn ved hjelp av et spesielt tilrettelagt spørreskjema, en litteraturundersøkelse og direkte samtaler med kollegaer fra land i Europa utenfor Skandinavia.Tilstanden målt som feilhyppighet viser store variasjoner og skyldes forskjeller i valg av rørmaterialer og deres kvalitet, samt omfanget av drift og vedlikehold. Analyse av tilstand krever data som ofte ikke er tilgjengelig i et hensiktsmessig format. Det er derfor viktig å legge til rette standarder for informasjon om vann og avløpsnett. Flere datasystemer har blitt utviklet for å støtte fornyelsesplanlegging. Noen av dem handler om spesifikke problemer, så som lekkasjer i ledningsnett, feilprediksjon eller leveringssikkerhet, men noen har som en generell tilnærming å støtte identifisering og rangering av prosjekter så vel som langtids trender. Ved å demonstrere bruken av disse, fremheves verdien av informasjonsinnsamling.

Bidragsytere

Sveinung Sægrov

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Infrastruktur ved SINTEF AS
1 - 1 av 1