Cristin-resultat-ID: 1268974
Sist endret: 24. september 2015, 18:30
Resultat
Rapport
2007

Seniorboliger i Trolla - Beboermedvirkning - Milepælsrapport. Fase 1

Bidragsytere:
 • Solvår Irene Wågø og
 • Eli Støa

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Hefte: SBF BY A07006
Antall sider: 52
ISBN: 9788253609447

Importkilder

SINTEF AS-ID: A3974

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Seniorboliger i Trolla - Beboermedvirkning - Milepælsrapport. Fase 1

Sammendrag

En gruppe huseiere / beboere i Trolla har tatt initiativet til å være tiltakshavere for å utvikle og etablere Seniorboliger i Trolla i egen regi. De ønsker å opprettholde et naboskap som de betrakter som et verdifullt nettverk, kanskje nettopp i en fase av livet hvor de har tid og overskudd til å ha glede av det. Gruppen er opptatt av potensialet som ligger i å ta styring med sin egen situasjon i samspill med naboer som man har kjent i en mannsalder, og samtidig ha mulighet til å være knyttet til de neste generasjonene som overtar boligene i Trolla. Interesse for å undersøke alternative boformer i form av felleskapsløsninger, egne løsninger med hensyn til organisasjonsformer og eieformer, kvaliteter knyttet til energi- og miljøvennlige løsninger samt universell utforming var bakgrunnen for at gruppen bak initiativet, samt Svein Skibnes arkitektkontor as ønsket et samarbeid med Husbanken og SINTEF Byggforsk/ NTNU. Prosjektet er planlagt i to faser. Paralellt med prosjektets fase I har det ved NTNU arkitektavdelingen vært gjennomført et særkurs med seniorboliger i Trolla som tema.SINTEF Byggforsk og NTNU har deltatt i prosessen med formidling av inspirasjon og kunnskap om ulike løsninger, samt bidratt til å skape bevissthet om aktuelle problemstillinger.Arbeidet har vært gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Byggforsk, NTNU Fakultet for byggekunst, prosjektering og forvaltning, Husbankens regionkontor i Trondheim, beboerne i Trolla og Svein Skibnes Arkitektkontor as.

Bidragsytere

Solvår Irene Wågø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bygninger og installasjoner ved SINTEF AS

Eli Støa

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bygninger og installasjoner ved SINTEF AS
1 - 2 av 2