Cristin-resultat-ID: 1268985
Sist endret: 24. september 2015, 18:30
Resultat
Rapport
2007

Utvikling av metode for kartlegging av risikoutsatte arbeidstakergrupper ift arbeidsbetinget skade og sykdom i norsk petroleumvirksomhet.

Bidragsytere:
 • Tommy Haugan
 • Trond Kjell Vadseth
 • Wenche Brenne Drøyvold og
 • Fred Størseth

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
ISBN: 9788214042542

Importkilder

SINTEF AS-ID: A4107

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av metode for kartlegging av risikoutsatte arbeidstakergrupper ift arbeidsbetinget skade og sykdom i norsk petroleumvirksomhet.

Sammendrag

Rapporten inneholder dokumentasjon på utvikling av metode for kartlegging av risikoutsatte arbeidstakergrupper ift. arbeidsbetinget skade og sykdom i norsk petroleumsvirksomhet på land og på sokkel.   Rapporten omhandler de ulike aspektene som har inngått i SINTEF sitt bistandsprosjekt for Petroleumstilsynet (Ptil). Det innebærer gjennomgang og drøfting av Ptils eksisterende datakilder, beskrivelse av metodeløsning, beskrivelse på opprettelse av en enhetlig database, eksempler på måling av helserisiko med utgangspunkt i Ptils eksisterende data, og forslag til videre tiltak og prioriteringer.   Det har blitt opprettet en database, kalt RUG-databasen, som inneholder følgende datakilder:1. Melding om arbeidsbetinget sykdom (MOAS)2. Personskader i petroleumsindustrien fra offshore (PIP-Offshore)3. Personskader i petroleumsindustrien fra landbaserte anlegg (PIP-Land)4. Risikonivåprosjektets spørreundersøkelse 5. Støyindikatordata fra Risikonivåprosjektet6. Arbeidstidsdatabasen   Følgende variabler har blitt standardisert i kategorier som gjelder for alle de datakildene hvor informasjonen finnes: dato (kvartalsvis og halvår), aldersgrupper, nasjonalitet (norsk, ikke-norsk), arbeidsgiver, selskapstilhørighet, yrke, innretning og funksjon. Rapporten er laget for to-sidig utskrift.

Bidragsytere

Tommy Haugan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Trond Kjell Vadseth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS

Wenche Brenne Drøyvold

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Fred Størseth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 4 av 4