Cristin-resultat-ID: 1268998
Sist endret: 24. september 2015, 18:31
Resultat
Rapport
2007

Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Behov for kunnskap om insidens og prevalens. KORTVERSJON

Bidragsytere:
 • Mitchell Loeb og
 • Lisbet Grut

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
ISBN: 9788214042429

Importkilder

SINTEF AS-ID: A4275

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Behov for kunnskap om insidens og prevalens. KORTVERSJON

Sammendrag

Denne rapporten presenterer resultater fra et arbeid med å beregne insidens og prevalens for et utvalg sjeldne diagnoser i Norge. Arbeidet har vist at offentlige registre med all sannsynlighet inneholder store feil når det gjelder tall over forekomst av sjeldne diagnoser. Flere diagnoser er vanskelig å stille – og å kode, og rapporteringsrutinene er ikke gode nok. Registrene er derfor ikke pålitelige. Det er et stort behov for videre forskning og utvikling for å heve kunnskapen om forekomsten av sjeldne diagnoser i Norge. Både presisjon og konsistens er etterspurt i diagnostiseringen og registreringen av sjeldne funksjonshemninger i de sentrale norske registrene. Oppdragsgiver for rapporten er Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for rehabilitering og sjeldne funksjonshemmingar.  

Bidragsytere

Mitchell Loeb

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Lisbet Grut

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 2 av 2