Cristin-resultat-ID: 1269028
Sist endret: 24. september 2015, 18:32
Resultat
Rapport
2008

Trafikkanalyse Tiller/Heimdal, mikrosimulering med Dynasim

Bidragsytere:
  • Olav Kåre Malmin

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2008
Antall sider: 24
ISBN: 9788214044829

Importkilder

SINTEF AS-ID: A5028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trafikkanalyse Tiller/Heimdal, mikrosimulering med Dynasim

Sammendrag

Prosjektet besto av å bygge opp en simuleringsmodell for området Tiller/Heimdal ved bruk av simuleringsverktøyet Dynasim. Formålet var å studere trafikkflyt ved utbygging av E6 gjennom området. Trafikkdata til simuleringen ble hentet fra TASS5-modellen for Trondheim. Prognoseår for beregningene var 2005 og 2015. På grunn av Dynasim sin behandling av rutevalg for trafikk gjennom modellområdet er modellen preget av usikkerhet rundt spesielt Sandmoenkrysset og Tonstadkrysset. Modellen avslørte en flaskehals i krysset mellom Østre Rosten og Sentervegen. Trafikken på nye E6 hadde god flyt.

Bidragsytere

Olav Kåre Malmin

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Mobilitet og samfunnsøkonomi ved SINTEF AS
1 - 1 av 1